NEN 2580 berekeningen

De oppervlakte en de inhoud van een (woon)gebouw speelt bij huur, koop of verkoop een belangrijke rol. Door bij berekening gebruik te maken van de NEN 2580 norm worden objectieve meetgegevens verkregen. In de NEN 2580 norm wordt onder andere onderscheid gemaakt in Bruto vloeroppervlak (BVO), Netto Vloeroppervlak (NVO) en verhuurbaar vloeroppervlak (VVO).Wij rekenen gebouwen door conform de NEN 2580 norm. Dit kan gebeuren op basis van bestaande digitale plattegronden waaruit met behulp van CAD-software de gevraagde gegevens gehaald worden.
Zijn er geen digitale tekeningen beschikbaar dan worden deze gemaakt door het pand in te meten met behulp van professionele meetapparatuur. In beide gevallen is het resultaat vastgelegd in overzichtelijke tekeningen (digitaal of op papier) en meetstaten.