EPC berekeningen

Nieuw te bouwen woningen moeten volgens bouwbesluit beschikken over een EPC van 0,8 of minder. Sommige gemeentes hebben deze eis zelfs nog scherper gesteld op bijvoorbeeld 0,7 of 0,6. Met conventionele oplossingen kan daardoor niet altijd meer voldaan worden aan deze eis.

Wij beschikken over diverse gespecialiseerde software voor de energie prestatieberekeningen, de Rc- berekeningen en de EPW herberekeningen te maken.

Aan de hand van de tekeningen, wensen en eisen van de opdrachtgever worden alle aspecten die van invloed zijn op de EPC zorgvuldig uitgezocht. Door keuzes in ventilatiesysteem, isolatiewaardes en installaties kunnen wij ervoor zorgen dat het project aan de eisen voldoet. De berekening wordt aangeleverd in een rapportage die geschikt is om in te dienen bij de bouwaanvraag, en wordt vaak gecombineerd met de daglicht- en ventilatieberekening.