Structuurontwerp, VO en DO tekeningen

In het structuurontwerp wordt de hoofdstructuur en de massa-opbouw van het gebouw vastgelegd. Daarbij gaat het voornamelijk om massastudie, situering op de locatie, ontsluiting en looplijnen. De gekozen eindvorm van het structuurplan vormt de basis voor het Voorlopig Ontwerp (VO).

In het VO wordt het structuurontwerp inhoudelijk verder uitgewerkt. De belangrijkste plattegronden, gevels en doorsneden worden ontworpen. De constructeur stelt de constructieve principes op en de installatieadviseur maakt een voorontwerp voor de elektrotechnische en werktuigkundige installaties. De belangrijkste ruimten worden (schetsmatig) ingevuld en voorzien van maatvoering. Aan het eind van de VO-fase kunt u zich al een goed beeld vormen van de verschijningsvorm en indeling van de nieuwbouw.

In de DO-fase wordt het goedgekeurde VO tot zijn definitieve vorm uitgewerkt. Wij maken gemaatvoerde tekeningen van alle plattegronden, gevels en de belangrijkste doorsneden, waarbij de constructie en installaties volledig zijn geïntegreerd. De constructeur maakt het constructieve ontwerp en voert de benodigde berekeningen uit. De installatieadviseur omschrijft welke installaties worden toegepast en werkt deze uit in tekeningen. Tevens hoort hierbij een omschrijving van de toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren. Het DO geeft uiteindelijk een nauwkeurig beeld van de invulling en verschijningsvorm van de nieuwbouw en de directe omgeving. Aan het eind van de DO-fase kan een elementenbegroting worden opgesteld. Dit kan door de ons gedaan worden, maar ook door een onafhankelijke kostendeskundige. Deze begroting geeft een adequaat beeld van de bouw- en stichtingskosten.