Splitsingstekeningen

Elk gebouw dat uit meer dan één koopwoning bestaat, bijvoorbeeld een woongebouw met een centrale toegangshal, wordt kadastraal gesplitst. De manier waarop het gebouw is gesplitst, is getekend in een splitsingstekening. Niet alle appartementsgebouwen of flats zijn gesplitst. Dit kan ook achteraf, door alsnog een splitsingsakte te laten opmaken met tekening. Op een splitsingstekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten exact aangegeven. Wij kunnen deze tekening voor u maken.