Bouwadvies / Bouwbegeleiding

Wij begeleiden projecten vanaf initiatief tot en met de oplevering. Doelstelling van bouwbegeleiding is te komen tot een probleemloze oplevering voor alle betrokken partijen, tegen zo laag mogelijke kosten door het tijdig signaleren en oplossen van geconstateerde tekortkomingen. Onze werkzaamheden voor bouwbegeleiding omvatten:

  • Coördinatie verbouw en nieuwbouw
  • Directievoering
  • Oplevering
  • Technisch advies
  • Aanbesteding en contractvorming
  • Planning- en kostenbewaking

Vanaf de start tot en met de nazorg is er contact tussen de aannemer en opdrachtgever. U als opdrachtgever heeft slechts één aanspreekpunt en wij nemen de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering.