Bestekken / Technische omschrijving

Een bestek is de volledige omschrijving van een uit te voeren bouwplan. Hierin worden alle toe te passen materialen omschreven. Tevens wordt in het bestek alle randvoorwaarden waaronder; start- en opleveringsdatum, betalingstermijnen en meer- en minderwerk etc. vermeld. Met het bestek en de bijhorende bestektekeningen is het mogelijk om offertes bij aannemers aan te vragen.
Wij kunnen voor u een aanbesteding organiseren, in samenspraak met de opdrachtgever wordt er dan een aannemersselectie gemaakt en deze worden uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen.
Het bestek en tekeningen kunnen, wanneer u met de aannemer akkoord bent over de bouwkosten, als contractstukken dienen.Indien de bouwplannen en wat kleiner karakter hebben is het niet noodzakelijk om een volledig bestek te schrijven. Men kan dan in de meeste gevallen volstaan met een technische-omschrijving.