9e fase Bouwbegeleiding en oplevering

Tijdens de bouw kunnen wij meekijken of het werk daadwerkelijk uitgevoerd wordt volgens het bestek en de werktekeningen. Hiermee voorkomt u dat eventuele problemen tijdens de uitvoering niet geheel naar uw wens opgelost worden.
Als de bouw uiteindelijk gereed is, volgt de oplevering. Samen met u doorlopen we de woning en stellen vast welke zaken er eventueel niet naar behoren zijn uitgevoerd. Deze punten zullen schriftelijk worden vastgesteld.
De aannemer krijgt vervolgens een vooraf afgesproken termijn waarbinnen de gebreken opgelost dienen te worden.