8e fase Uitvoering

Als uiteindelijk de bouwvergunning is verleend en de aannemer bekend is kan er in principe gestart worden met de bouw.
Hiervoor worden werktekeningen opgesteld. Als basis worden hiervoor de tekeningen gebruikt waarmee ook de bouwvergunning aangevraagd is. Deze tekeningen worden voorzien van extra informatie en maatvoering.
Hiermee legt u ook op tekening vast hoe het werk uiteindelijk uitgevoerd moet worden. Hierbij denken wij aan extra detailleringen, posities van deuren etc.