6e fase Bouwaanvraag

Nadat het ontwerp goedgekeurd is door de welstandscommissie kan het plan technisch worden uitgewerkt. De tekeningen zullen aangevuld worden met extra informatie omtrent de constructies. Zo ontstaat de ‘bestektekening’. Tevens zal het plan aangevuld worden met constructieve berekeningen. Deze berekeningen worden door een extern bureau uitgevoerd. Al deze gegevens vormen gezamenlijk de bouwaanvraag. Met deze gegevens kan een aannemer in principe een prijsaanbieding opstellen al willen wij u er wel op wijzen dat bestektekeningen niet de specifieke informatie kunnen geven welke in een bouwbestek worden omschreven