5e fase Definitief ontwerp

Nadat wij met u bekeken hebben hoe het ontwerp er uiteindelijk moet gaan uitzien, hoe groot de nieuwbouw of uitbreiding moet worden en welke materialen we gaan gebruiken, ontstaat het definitieve ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan de welstandscommissie van uw gemeente.
Wij presenteren het plan professioneel en overtuigend aan uw gemeente. Een plan dat netjes, duidelijk en volledig wordt aangeboden kan mede leiden tot een positief oordeel van de welstandscommissie.
Mocht de commissie toch van oordeel zijn dat het plan op enkele punten aangepast zal moeten worden dan zal dit in overleg met u worden uitgevoerd.